ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΛΩΝ

Εν συνεχεία προγενέστερης ενημέρωσης υπενθυμίζουμε ότι όσες σχολικές επιτροπές έχουν νέο πρόεδρο πρέπει να προβούν σε άμεση ενημέρωση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Σας ενημερώνουμε ότι όσες σχολικές επιτροπές έχουν νέο πρόεδρο πρέπει να προβούν άμεσα σε δήλωση αλλαγής εκπροσώπου στο Μητρώο της αρμόδιας Δ.Ο.Y. και να ληφθεί αντίγραφο της Δήλωσης Μεταβολής.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...